• Không gian thoáng không bị che khuất bởi các nhà cao tần
  • Thảo Điền nằm ở vị trí nhìn ra sông Sài Gòn rất đẹp
  • Thảo Điền Gateway Được bao bọc bởi sông Sài Gòn
  • Thảo Điền nằm ở vị trí giao thông thuận lợi
 
© Copyright 2015 Gateway Thao Dien - Miễn trừ trách nhiệm
 
    Pre
    Next